Dou Po Cangqiong: San Nian Zhi Yao (Fights Break Sphere) ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาคพิเศษ) สัญญา 3 ปี & (ยังไม่จบ)

เรื่องย่อ :
เรื่องราวต่อจาก ศึกท้ารบสวรรค์การผจญใหม่ครั้งใหม่ของเสี่ยวหยาน Dou Po Cangqiong: San Nian Zhi Yao ในศึกครั้งใหม่

จำนวนตอน : 1