High School Star Musical (Starmyu) ภาค1

High School Star Musical (Starmyu) ภาค1 ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว

Yuuta Hoshitani ลงทะเบียนเรียนใน Ayanagi Academy อันทรงเกียรติด้วยความหวังว่าจะได้พบกับนักเรียนมัธยมปลายที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขา สถาบันการศึกษาเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการผลิตความสามารถทางดนตรีที่ยอดเยี่ยม แต่นักเรียนต้องแข่งขันกันเพื่อยอมรับในแผนกดนตรีก่อน ที่ด้านบนสุดของแผนกคือ Kao Council ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อโรงเรียนและการรับเข้าเรียนในแผนก เส้นทางที่เร็วที่สุดในการเข้าสู่แผนกของ Hoshitani คือการหาทางเข้าสู่ Star Team ซึ่งจะทำให้เขาได้รับการสอนจากสมาชิกสภา Kao
高校星歌劇[スタミュ]

จำนวนตอน : 1