Xian Yu Ge (Salted Fish) พี่ปลาเค็ม & (ยังไม่จบ)

เรื่องย่อ :
กล่าวถึงเรื่องประจำวันของปลาเค็มตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า”พี่ปลาเค็ม”

จำนวนตอน : 1