Yao Shen Ji (Tales of Demons and Gods 5) พงศาวดารภูตเทพ (ภาค5) & (ยังไม่จบ)

เรื่องย่อ :
Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 เรื่องราวของหลี่นิ่งต่อจากภาคที่แล้ว

จำนวนตอน : 1